dl_hero.png

Přihlaste se o nabídku do 31. října 2022.

Získejte hru Dying Light 2 Stay Human při nákupu způsobilého zařízení s procesorem Intel® Core™ 11. nebo 12. generace.

dl_badges.png
dl_cee.png
dl_pic.png
dl_logo_small.png

Virus zvítězil. Poslední bašta lidstva je na pokraji zhroucení, rozvrácená konflikty, zamořená monstry a ponořená do novodobé doby temna. Jako nakažený přeživší Aiden Caldwell budete muset co nejlépe využít svou hbitost, bojové schopnosti a rychlý důvtip, abyste přežili. Využívejte je moudře, abyste se v tomto nelítostném světě vyšvihli a svými rozhodnutími ho přetvořili. Osud města je ve vašich rukou.

JAK ZAČÍT

Zakupte vyhovující zařízení s procesorem Intel® Core™ 11. nebo 12. generace.

1

Přejděte na stránku softwareoffer.intel.com

2

Přihlaste se nebo si vytvořte účet. Upozornění: k ověření a přístupu k účtu potřebujete telefonní číslo.

3

Po ověření účtu se přihlaste a zadejte svůj hlavní klíč do 31. října 2022, abyste mohli získat příslušný software.

4

Odsouhlaste podmínky nabídky a vyplňte krátký dotazník.

5

Vyberte a stáhněte si dostupné softwarové produkty.

Nabídka platí pouze do vyčerpání zásob. Chcete-li se akce zúčastnit, musíte si nejpozději do 31. srpna 2022 nebo podle jiného pokynu zúčastněného prodejce zakoupit u zúčastněného prodejce kvalifikované zařízení Intel®, vytvořit si účet Intel® s jednotným přihlášením (který vyžaduje telefonní číslo pro ověření účtu a přístup), zadat platný hlavní klíč nejpozději do 30. září 2022 a odpovědět na krátký dotazník na adrese https://softwareoffer.intel.com. Vyhrazujeme si právo nahradit tituly v nabídce za tituly stejné nebo vyšší hodnoty. Některé tituly nemusí být dostupné všem spotřebitelům z důvodu věkových omezení. Nabídka může být kdykoli změněna, zrušena nebo pozastavena z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího upozornění, na základě přiměřeného uvážení společnosti Intel, pokud je ovlivněna spravedlnost nebo integrita akce, ať už z důvodu lidské nebo technické chyby. Sponzorem nabídky je společnost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA. Vámi zaslané informace jsou shromažďovány, ukládány, zpracovávány a používány na serverech v USA. V případě obyvatel Ruska jsou informace ukládány také na serverech v Rusku. Další informace o podrobnostech nabídky, způsobilosti, omezeních a našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://softwareoffer.intel.com/offer/22Q1-10/terms.

© Copyright 2022 Intel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Intel a logo Intel jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a/nebo jiných zemích. Ostatní názvy, loga a značky mohou být prohlášeny za vlastnictví jiných subjektů.